2% parama

Kviečiame visus Bendrijos narius, sodininkus, gyventojus ir kitus palaikančius asmenis skirti 2% Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio! Jūsų palaikymas yra labai svarbus, nes tik turint lėšų galima pilnavertiškai įgyvendinti Bendrijos veiklą, bei atstovauti mūsų visų bendrus interesus!

Tai nėra papildoma finansinė našta Jums. Jei nenurodysite, kam norite pervesti minėtus 2 proc., pinigai tiesiog pasiliks bendrame valstybės biudžete. Mokesčius perveda ne asmuo, o Mokesčių inspekcija, todėl žmogui tereikia užpildyti pridedamą nesudėtingą prašymo formą.

Visų suteikusių paramą prašome parašyti pageidavimus, kokiu tikslu turėtumėme panaudoti jūsų pervestus pinigus, nes šie pinigai bus skirti tik jūsų interesams įgyvendinti. Prašau visų aktyvesnio dalyvavimo pavasario susirinkime, kuriame bus sprendžiami einamieji klausimai, ir lėšų skirstymas.

Skirti 2% paramą galite dviem būdais:

PIRMAS BŪDAS: ranka užpildytos FR0512_3 formos persiuntimas VMI.

Formoje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo:

1 laukelis – asmens kodas;

2 laukelis – telefono Nr;

3V laukelis – vardas;

3P laukelis – pavardę;

4 laukelis – jūsų gyvenamasis adresas;

5 laukelis – mokestinis laikotarpis (2016);

6S laukelis – pažymėkite „X“ ženklu;

7A laukelis – Pažymėkite „X“ ženklu;

E1 laukelis – pasirinkite skaičių „2“, mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;

E2 laukelis – gavėjo identifikacinis numeris (įstaigos kodas 181617149);

E3 laukelis – paramos gavėjo pavadinimas; SB PUTINAS;

E4 laukelis – Mokesčio dalies dydis procentais (2% jei paramą skirsite tik vienai įstaigai arba 1% jei skiriama kelioms įstaigoms);

E5 laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis (nuo vienerių iki penkerių metų). Laukelis turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017 – 2020 m. mokestinio laikotarpio prašymų dėl paramos skyrimo jums teikti nereikės.

Formos apačioje pasirašykite savo vardą bei pavardę ir parašykite.

Ranka užpildytą formą iki gegužės 1d. jums reikėtų išsiųsti paštu, arba nuvežti į:

Vilniaus apskrities VMI Trakų skyriui Vytauto g. 19, LT – 21105 Trakai

Tel. 8 528 51 371
Faks. 8 528 55 182
El. paštas: traku.sk.rastai@vmi.lt

ANTRAS BŪDAS: Formos pildymas ir persiuntimas internetu , per elektroninę bankininkystę.

Prisijunkite prie savo internetinės bankininkystės prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS ( Elektroninio deklaravimo sistemos), užpildykite ir pateikite FR0512_3 formą.

Arba užeikite į https://deklaravimas.vmi.lt, prisijungti ir užpildyti formą galėsite per elektroninę bankininkystę arba su elektroniniu parašu.

Ranka pildoma forma

FR0512_3

Formos pildymo pavyzdys

Jei norite skirti paramą, tačiau neturite laiko, arba jums reikalinga pagalba pildant formą, ar turite kitų klausimų ar pageidavimų rašykite putinas.valai@gmail.com, arba teiraukitės tel. 8611 11661 Raminta

Dėkojame už Jūsų paramą!