SB „Putinas“ susirinkimas

D Ė M E S I 0 !!!

Š/m.balandžio mėn. 29d. (šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks S/B.“Putinas“ visuotinis ataskaitinis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka gegužės 13d.

 Susirinkimo darbotvarkė:

  1. S.B.“Putinas“ valdybos pirmininkės ir revizijos komisijos ataskaita.
  2. Veiklos plano 2017/ 2018m. patvirtinimas.
  3. Sodininkų mokesčių nustatymas 2017m.
  4. Įplaukų ir išlaidų patvirtinimas.
  5. Einamieji klausimai.

 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite teikti

Tel: 867464004,el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.“Putinas“ valdyba