2017 09 16 (12val) susirinkimas

D Ė M E S I 0 !!!

Š/m. rugsėjo mėn. 16d.(šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks  S/B. “Putinas” visuotinis  

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka rugsėjo 30d.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. S.B.“Putinas“ valdybos darbo reglamento svarstymas.
  2. Naujų sodo bendrijos narių priėmimas į bendriją.
  3. Dėl žemės sklypo išpirkimo lengvatinėmis sąlygomis.
  4. Dėl vasarinio vandens tiekimo nutraukimo, pasibaigus vasaros sezonui.
  5. Dėl vandentiekio remonto darbų tęsimo.
  6. Einamieji klausimai.

 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite teikti

Tel: 867464004,el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba