Susirinkimas 2018 04 28

Š/m. balandžio mėn. 28 d. (šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks S/B „Putinas“ visuotinis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka gegužės 12d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 

1        S.B. „Putinas“ valdybos pirmininkės ataskaita.

2        Revizijos komisijos ataskaita.

3        Pajamų, išlaidų sąmatos 2018/2019m. svarstymas ir tvirtinimas.

4        S.B.“Putinas“ turto aprašo tvirtinimas.

5        Sodininkų mokesčio 2018m. nustatymas.

6        Naujų narių priėmimas.

7        Irinos Besonovos prašymo svarstymas.

8        2% pajamų mokesčio panaudojimas.

9        Einamieji klausimai. 

 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite teikti

Tel: 867464004, el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

 

S.B.“Putinas“ valdyba

— 

Pagarbiai,

Danutė Taunienė

SB „Putinas“ valdybos pirmininkė

Tel.: 8 674 64004

putinas.valai@gmail.com

www.sbputinas.lt

Parašykite komentarą