2018 rudens susirinkimas

Š/m. rugsėjo mėn. 29 d. (šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks S/B „Putinas“ visuotinis SUSIRINKIMAS.

Susirinkime bus aptariami einamieji klausimai. Balsavimo nebus, todėl pakartotinio susirinkimo nedarysime. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, teikti pasiūlymus ir kartu uždaryti 2018 metų sezoną. 


Tel: 867464004, el. pašt.: putinas.valai@gmail.com

 

S.B.“Putinas“ valdyba