2019 pavasario susirinkimas

D Ė M E S I 0  !!!

Š/m. balandžio mėn.13d. (šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks 
S/B. “Putinas” visuotinis rinkiminis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka
balandžio mėn. 27d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. S.B. „Putinas“ valdybos ataskaita.
 2. Revizijos komisijos patikrinimo 2018m.ūkinės ir finansinės veiklos išvados.
 3. Naujų narių priėmimas.
 4. Naujos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
 5. 2% pajamų mokesčio panaudojimas.
 6.  Valdybos ir valdybos pirmininkės pasiūlymas dėl valstybinės žemės sklypų išsipirkimo bendrijai.
 7. Apsvarstyti gręžinio užregistravimą registrų centre ir Lietuvos gelmių registre
 8. Svarstyti antro vandens gręžinio svarbą ir lėšų kaupimą naujam gręžiniui įrengti.
 9. Pajamų, išlaidų sąmatos projekto 2019/2020m. svarstymas ir tvirtinimas.
 10. Sodininkų mokesčio 2019m. nustatymas.
 11. Einamieji klausimai. 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti

Tel: 867464004,

 el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba