SB „Putinas“ 2019 rudens susirinkimas

pav

Dėmesio!

Š/m. rugsėjo mėn. 21d. (šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks S/B. “Putinas” visuotinis SUSIRINKIMAS.

Nesusidarius kvorumui,

pakartotinis susirinkimasvyks ta pačia tvarka spalio mėn. 5 d.


Susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas.
2. Einamieji klausimai. 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti Tel: 867464004,
el. p.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba