SUSIRINKIMAS 2022

Š/m. liepos mėn. 9 d.(šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks  S.B. “Putinas” visuotinis ataskaitinis – rinkiminis
SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka liepos mėn. 23 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Revizijos komisijos išvados apie 2021m. S. B. „Putinas“ valdybos ūkinę , finansinę veiklą.
2. S. B. „Putinas“ valdybos 2021m. ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
3. S. B. „Putinas“ valdybos rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
4. S. B. „Putinas“ pirmininko rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
5. Revizijos komisijos rinkimas 2022-2025m. laikotarpiui.
6. Pajamų, išlaidų sąmatos 2022/2023m. svarstymas ir tvirtinimas.
7. S. B. „Putinas“sodininkų  nario mokesčio 2022m. nustatymas ir tvirtinimas.
8. Naujų narių priėmimas į S. B. „Putinas“.
9. 1,2% pajamų mokesčio panaudojimas.
10. Dėl vandens gręžinio įrengimo.
11. UAB „TeleTower“ pasiūlymas keisti  UAB „Mezon“  anteną.
12. O. Semionovos prašymo, išsipirkti įsiterpusį sklypą, svarstymas.

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti
Tel: 8 674 64004,
el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba

Joninės 2022

Trakų raj. Valų kaimo bendruomenė ,,Neris” kartu su Rykantų universaliu daugiafunkciu centru sveikina visus su artėjančia Joninių-Rasos švente ir kviečia bendraminčius, draugus, bendruomenes atvykti prie Stirnių piliakalnio šalia Saidės upelio birželio 23 d. (ketvirtadienį) 20.00 val. ir švęsti šventę pagal mūsų protėvių papročius.

Žengsime pro Rasos šventės vartus į šventinę erdvę. Kviesime pažinti šią šventę per kupoliavimą, vainikų pynimą, įvairius burtus, žaidimus, vandens šaltinių, augmenijos lankymus bei jų pažinimus, palydėsime visi kartu saulę ir užkursime aukurą ant Stirnių piliakalnio, uždegsime laužus ir kupoles, plukdysime vainikus bei dainuosime šiai šventei skirtas dainas ir šoksime šokius.

Trakų raj. Valų kaimo bendruomenė ,,Neris”