Ačiū už 2% nuo GPM paramą

Dėkojame visiems skyrusiems 2% paramą sodų bendrijai „Putinas“

2017m. SB „Putinas“ sąskaita pasipildė 188 EUR.

2018m. – 159 EUR

Laukiame pasiūlymų, kaip racionaliai juos panaudoti SB „Putinas“ infrastruktūros gerinimui.

Primename, kad šiais metais jūs taip pat galite skirti 2% paramą nuo jau sumokėto pajamų mokesčio sumos.

Kviečiame visus bendrijos narius, sodininkus, gyventojus ir visus kitus palaikančius asmenis prisidėti prie mūsų visų gerovės.

Kaip greitai ir nesudėtingai skirti 2% paramą.

SB „Putinas“ pirmininkė                       Danutė Taunienė

2018 rudens susirinkimas

Š/m. rugsėjo mėn. 29 d. (šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks S/B „Putinas“ visuotinis SUSIRINKIMAS.

Susirinkime bus aptariami einamieji klausimai. Balsavimo nebus, todėl pakartotinio susirinkimo nedarysime. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, teikti pasiūlymus ir kartu uždaryti 2018 metų sezoną. 


Tel: 867464004, el. pašt.: putinas.valai@gmail.com

 

S.B.“Putinas“ valdyba

 


 

Talka DAROM 2018

Kviečiame V I S U S aktyviai dalyvauti visuotinėje talkoje „DAROM“

 

Tvarkysime artimiausias bendrijos teritorijoje esančias ir šalia esančias pamiškes.

 

Renkamės balandžio 21d. 10 val.

prie skelbimų lentos, Neries /Gilių g.,

kalno papėdėje.

Pirštinėmis ir maišais aprūpinsime.

 

S.B.“Putinas“ valdyba

Susirinkimas 2018 04 28

Š/m. balandžio mėn. 28 d. (šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks S/B „Putinas“ visuotinis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka gegužės 12d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 

1        S.B. „Putinas“ valdybos pirmininkės ataskaita.

2        Revizijos komisijos ataskaita.

3        Pajamų, išlaidų sąmatos 2018/2019m. svarstymas ir tvirtinimas.

4        S.B.“Putinas“ turto aprašo tvirtinimas.

5        Sodininkų mokesčio 2018m. nustatymas.

6        Naujų narių priėmimas.

7        Irinos Besonovos prašymo svarstymas.

8        2% pajamų mokesčio panaudojimas.

9        Einamieji klausimai. 

 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite teikti

Tel: 867464004, el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

 

S.B.“Putinas“ valdyba

— 

Pagarbiai,

Danutė Taunienė

SB „Putinas“ valdybos pirmininkė

Tel.: 8 674 64004

putinas.valai@gmail.com

www.sbputinas.lt

Ačiū už 2% nuo GPM paramą

Dėkojame visiems skyrusiems 2% paramą sodų bendrijai „Putinas“

2017m. SB „Putinas“ sąskaita pasipildė 188 EUR.

Laukiame pasiūlymų, kaip racionaliai juos panaudoti SB „Putinas“ infrastruktūros gerinimui.

Primename, kad šiais metais jūs taip pat galite skirti 2% paramą nuo jau sumokėto pajamų mokesčio sumos.

Kviečiame visus bendrijos narius, sodininkus, gyventojus ir visus kitus palaikančius asmenis prisidėti prie mūsų visų gerovės.

Kaip greitai ir nesudėtingai skirti 2% paramą.

SB „Putinas“ pirmininkė                       Danutė Taunienė