SB „Putinas“ 2019 rudens susirinkimas

pav

Dėmesio!

Š/m. rugsėjo mėn. 21d. (šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks S/B. “Putinas” visuotinis SUSIRINKIMAS.

Nesusidarius kvorumui,

pakartotinis susirinkimasvyks ta pačia tvarka spalio mėn. 5 d.


Susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas.
2. Einamieji klausimai. 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti Tel: 867464004,
el. p.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba

DAROM 2019

D Ė M E S I 0 !!!

Kviečiame V I S U S aktyviai dalyvauti visuotinėje talkoje “DAROM”

Tvarkysime artimiausias bendrijos teritorijoje esančias ir šalia esančias pamiškes.

Renkamės balandžio 27d. 16 val., po visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo prie skelbimų lentos, Neries /Gilių g. kalno papėdėje. Pirštinėmis ir maišais aprūpinsime.

S.B.”Putinas” valdyba
Tel. 867464004
putinas.valai@gmail.com

2019 pavasario susirinkimas

D Ė M E S I 0  !!!

Š/m. balandžio mėn.13d. (šeštadienį) 12 val. pavėsinėje prie Neries įvyks 
S/B. “Putinas” visuotinis rinkiminis

SUSIRINKIMAS

Nesusidarius kvorumui, pakartotinis susirinkimas vyks ta pačia tvarka
balandžio mėn. 27d.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. S.B. „Putinas“ valdybos ataskaita.
 2. Revizijos komisijos patikrinimo 2018m.ūkinės ir finansinės veiklos išvados.
 3. Naujų narių priėmimas.
 4. Naujos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
 5. 2% pajamų mokesčio panaudojimas.
 6.  Valdybos ir valdybos pirmininkės pasiūlymas dėl valstybinės žemės sklypų išsipirkimo bendrijai.
 7. Apsvarstyti gręžinio užregistravimą registrų centre ir Lietuvos gelmių registre
 8. Svarstyti antro vandens gręžinio svarbą ir lėšų kaupimą naujam gręžiniui įrengti.
 9. Pajamų, išlaidų sąmatos projekto 2019/2020m. svarstymas ir tvirtinimas.
 10. Sodininkų mokesčio 2019m. nustatymas.
 11. Einamieji klausimai. 

Pasiūlymus dėl darbotvarkės galite pranešti

Tel: 867464004,

 el. pašt.: putinas.valai@gmail.com.

S.B.”Putinas” valdyba

Ačiū už 2% nuo GPM paramą

Dėkojame visiems skyrusiems 2% paramą sodų bendrijai „Putinas“

2017m. SB „Putinas“ sąskaita pasipildė 188 EUR.

2018m. – 159 EUR

Laukiame pasiūlymų, kaip racionaliai juos panaudoti SB „Putinas“ infrastruktūros gerinimui.

Primename, kad šiais metais jūs taip pat galite skirti 2% paramą nuo jau sumokėto pajamų mokesčio sumos.

Kviečiame visus bendrijos narius, sodininkus, gyventojus ir visus kitus palaikančius asmenis prisidėti prie mūsų visų gerovės.

Kaip greitai ir nesudėtingai skirti 2% paramą.

SB „Putinas“ pirmininkė                       Danutė Taunienė

2018 rudens susirinkimas

Š/m. rugsėjo mėn. 29 d. (šeštadienį) 12 val.  (poilsio aikštelėje prie Neries) įvyks S/B „Putinas“ visuotinis SUSIRINKIMAS.

Susirinkime bus aptariami einamieji klausimai. Balsavimo nebus, todėl pakartotinio susirinkimo nedarysime. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti, teikti pasiūlymus ir kartu uždaryti 2018 metų sezoną. 


Tel: 867464004, el. pašt.: putinas.valai@gmail.com

 

S.B.“Putinas“ valdyba