Šiukšlių surinkimas nuo 2018m. sausio 1d.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. visiems pastatų savininkams, Trakų rajone įvedama dvinarė rinkliava už atliekų tvarkymą
2017-11-28
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. S1-222 „Dėl dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir rinkliavos dydžio nustatymo metodikos“ nuspręsta, kad nuo 2018-01-01 vietinę rinkliavą administruos Trakų rajono savivaldybės administracija.
Iki 2017-12-31 mokestį už atliekų surinkimą administruoja Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkytojas (UAB „Ecoservice Projektai“).
Minėtu tarybos sprendimu buvo nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai metams: pastovioji dalis ir kintamoji dalis (sprendimo 1 priedas).
Pastovioji vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma visiems savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 1 straipsnio 1 dalyje. Ši rinkliavos dalis padengia pastoviąsias Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, kurios nepriklauso nuo surenkamų atliekų kiekio.
Nuo kintamosios vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla. Šiuo atveju būtina užpildyti nustatytos formos prašymą ir pateikti jį savivaldybės administracijai.
Atsiskaityti už atliekų tvarkymo paslaugas bus galima gavus mokėjimo pranešimą vieną kartą į ketvirtį arba kartą į metus.
Su Savivaldybės tarybos sprendimu galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės tinklapyje http://infolex.lt/trakai/Default.aspx?Id=3&DocId=66999